Typisch [3] Het Enneagram

Typisch [3] Het Enneagram

In de korte reeks ‘Typisch’, ga ik op onderzoek uit in de Typologie – Een van de meest boeiende (en vermakelijkste) verzameling aan theorieën die ons zou moeten vertellen –of helpen uitzoeken– wie wij eigenlijk zijn -Dit door middel van ‘typetjes’, oftewel: persoonlijkheidstypen.. Aan de hand van de criteria die elke theorie voor zich heeft opgesteld om mensen tot een bepaald type te kunnen rekenen, zou je dus kunnen nagaan wie je bent/tot welk type je behoort.

 

Recap

In het eerste deel van ‘Typisch’ lees je over de elementen; over welke eigenschappen zij ieder in zich dragen en over welk element bij jou het meest dominant zou zijn. Dit aan de hand van De Leer der Humores en de tegenwoordig populaire theorie dat je overheersende element(en) (water, vuur, aarde, lucht) bepaalt wordt door (o.a.) je geboortedatum.

In het tweede deel van ‘Typisch’ lees je over C.G. Jung’s Typologie en over de daarop gebaseerde MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). Jungs Typologie baseert zich veelal op ‘t gegeven of iemand Introvert of Extravert is (termen die nu nog vaak verkeerd begrepen worden), gecombineerd met een aantal ‘functies’ – resulterend in 8 persoonlijkheidstypen. De MBTI gaat nog verder en komt met 16 typen op de proppen.

 

Deel 3

In dit derde deel lees je over het Ennegram – een model waar 9 persoonlijkheidstypen bij horen – soms specifieker aangegeven door een zogenaamde ‘vleugel’ toe te voegen. Benieuwd naar het Enneagram en de 9 typen (+ ‘t type dat jouw persoonlijkheid het best zal omschrijven)? Ik heb mijn best gedaan alles hieronder zo helder mogelijk uiteen te zetten:

 

 

 

 

Het Enneagram

 

Star-struck

Het Enneagram wordt afgebeeld als een negenpuntige ster (ennea = Grieks voor 9). Elk van de 9 punten zou staan voor een persoonlijkheidstype. Dit (persoonlijkheids)model wordt niet gebruikt in de (wetenschappelijke) psychologie en zou vallen onder de ‘pseudowetenschappen’. Toch is het erg interessant om het enneagram verder te onderzoeken (net zoals bijvoorbeeld de modellen gebaseerd op de elementen in ‘Typisch 1’ – die namelijk onder een zelfde soort noemer vallen).

Zelf ben ik hartstikke enthousiast over dit model – ik herken er zo veel mensen uit mijn omgeving in – en natuurlijk ook mezelf. Met alle info die er te vinden is waan ik me n beetje als een kind in ‘n snoepwinkel – kiezen wat ik wel en niet vermeld bleek erg lastig! Onderaan de post vindt je allerlei interessante bronnen, mocht je ook de smaak te pakken krijgen ;)..

 

Het ware enneagram

In “Het Ware Enneagram” (door David Daniels en Virginia Price) wordt het Enneagram als volgt omschreven:

“Het enneagram is een krachtig en dynamisch persoonlijkheidssysteem dat negen duidelijk herkenbare en fundamenteel verschillende patronen van denken, voelen en handelen beschrijft. Elk van de negen patronen is gebaseerd op een specifiek waarnemingsfilter. Dit filter bepaalt waaraan jij aandacht besteed en waarop je je energie richt. Aan elk van de negen patronen ligt een plan, of overtuiging, ten grondslag met betrekking tot wat je nodig hebt om te kunnen overleven en tevreden te zijn in het leven.”

 

Patronen

De negen patronen -of persoonlijkheidstypen- beschrijven in principe 9 verschillende manieren van (kijk op het) leven. Hoe, door wie en waar we zijn opgevoed/opgegroeid en alle ervaringen die we achter de rug hebben, hebben ons gevormd. De overlevingstechnieken die we gaandeweg ontwikkeld hebben kunnen we met behulp van het enneagram identificeren en -zo is de bedoeling- beter doorgronden.

Volgens de theorie bij het enneagram zou geen enkel patroon ‘beter’ of ‘minder goed’ zijn dan een ander – de overlevingstechnieken hebben ons sowieso gediend, en zijn vaak ook een ‘natuurlijke’ reactie op onze (eerdere) omgeving en ervaringen.

 

Self-Improvement

Vaak is het ook nog zo dat wanneer je een beetje goed in je vel zit, je je in meerdere -of zelfs alle- typen kan herkennen. Toch is er in mindere tijden vaak één type dat er duidelijk uitspringt. Ondanks dat het bijbehorende (gedrags)patroon je eerder wellicht van dienst is geweest, kan het zijn dat je er nu iets minder blij mee bent. Met behulp van het enneagram zou je meer zelfinzicht kunnen vergaren – waardoor werken aan eventuele ‘minpuntjes’ een stukje gemakkelijker gaat.

Het enneagram brengt ook je kwaliteiten onder de aandacht – kwaliteiten die je (verder) kan ontwikkelen om je copingsstrategie (je overlevingsstrategie) aan te passen waar nodig, maar ook om ‘terug bij jezelf’ te komen.

Wanneer je zo meteen de typen hieronder beschreven ziet staan, zal je opvallen dat elk type een bepaalde waarde of ‘deugd’ in zich draagt. Door te reflecteren op die waarde of deugd -dus door na te gaan in hoeverre jij de essentie van je type naleeft- dienen zich al snel (verbeter)punten aan waarmee je aan de slag kan gaan.

 

Begrip of Begrijpen

Nóg een van de nobele doelen van het enneagram is jou in staat stellen om ook anderen beter te begrijpen. Iedereen heeft immers een eigen patroon – waardoor het kan botsen óf waardoor het juist enorm kan klikken.

Wanneer de omgang tussen twee mensen moeizaam verloopt, is het natuurlijk ‘handig’ wanneer -op z’n minst- één van hen enige zelfkennis heeft én inziet en begrijpt dat de ander ook zijn eigen patroon heeft en daar misschien minder van bewust is – of dat de ander zich wellicht enkel zo gedraagt omdat hij zich niet op zijn gemak voelt/onder spanning staat (om wat voor reden dan ook). Nog mooier is wanneer men zich in kan leven in de ander – al is het tot op zekere hoogte.

Want welk tot welk type je ook mag behoren; ieders realiteit is ‘waarheid’ – hoe verschillend onze verhalen ook zijn. Onze manier van ‘zien’ is alleen ietsje anders!

 

De 9 Types 

1 – De Hervormer
2 – De Helper
3 – De Presteerder
4 – De Romanticus
5 – De Waarnemer
6 – De Loyalist
7 – De Levensgenieter
8 – De Baas
9 – De Vredestichter

 

Note: Ik heb de ‘namen’ die ik het vaakst ben tegengekomen gebruikt voor mijn lijst – er zijn echter verschillende variaties, maar die komen over het algemeen wel overeen. Ik heb me bij de beschrijvingen beperkt tot sleutelwoorden (eigenschappen), het Talent en hetgeen wat ieder type in zijn jeugd heeft meegekregen (+ wat hij het liefst wilt horen/nodig heeft om te horen). In de bronnen die ik straks vermeld vindt je nog veel meer aanvullende info, zoals o.a. de Motivatie, de Angst, het ‘Kern-verlangen’, de ‘Vleugels’ (aanvullende (sub)typen), verschillende Associaties, Oefeningen (etc) van/voor elk type.

 

De Hervormer

Het rationele, idealistische type:

Realistisch, Principieel, Doelbewust, Gewetensvol, Verbeteraar, Kritisch, Geordend, Ongeduldig, Verbolgen/Wrok vasthoudend, Perfectionistisch, Kieskeurig,

Op hun best: Oordeelkundige, Wijze, morele ‘helden’

Pijnlijke Jeugd Les: Fouten zijn onacceptabel
♥ Boodschap: Je bent Goed

 

De Helper 

Het verzorgende, sociale type:

Altruïstisch, Empathisch, Oprecht, Gul, Vriendelijk, Goede bedoelingen, People-Pleaser, Zelf-opofferend, Slijmen en ego strelen, Over eigen grenzen heen gaan, Bevestiging nodig hebben

Op hun best: Onvoorwaardelijk liefhebben

Pijnlijke Jeugd Les: Je mag geen eigen behoeften hebben
♥ Boodschap: Je bent gewild en geliefd

 

De Presteerder 

Het prestatiegerichte, pragmatische type

Ambitieus, Kundig, Vol energie, Evenwichtig, Diplomatisch, Gericht op status, Steeds maar beter willen, Zich overdreven veel zorgen maken over de mening/het oordeel van anderen, Workaholic, Overal het beste in willen zijn,

Op hun best: Inspirerend rolmodel (bijv. in zelfacceptatie en authenticiteit)

Pijnlijke Jeugd Les: ‘t Is niet oké dat je zelf gevoelens en een eigen identiteit hebt
♥ Boodschap: Je bent geliefd om wie je bent, niet om wat je doet

 

De Romanticus 

Het zelfbewuste, sentimentele type

Zelfinzicht, Gevoelig, Terughoudend, Creatief, Eerlijk, Persoonlijk, Expressief, Humeurig, Verlegen, Gevoel van tekort komen en kwetsbaar zijn, Zelfmedelijden, Dramatisch, Genotzuchtig,

Op hun best: In staat zichzelf te doen herleven en een positieve draai aan gebeurtenissen te geven.

Pijnlijke Jeugd Les: Je mag niet té gelukkig zijn
♥ Boodschap: Je wordt geliefd en gezien voor wie je bent.

 

De Waarnemer

Het onderzoekende, denkende type

Slim, Inzichtvol, Nieuwsgierig, Kundig in het bedenken/ontwikkelen van complexe zaken, ideeën en skills, Onafhankelijk, Vindingrijk, Vernieuwend, Excentrisch, Opgeslokt worden door ideeën en denken/gedachten, Zenuwachtig, Onthecht, Fel/Hevig, Nihilistisch, Geneigd in isolatie te geraken/zich af te zonderen,

Op hun best: De wereld op een geheel nieuwe manier kunnen bekijken

Pijnlijke Jeugd Les: Je mag je niet op je gemak voelen hier in deze wereld
♥ Boodschap: Je tekortkomingen zijn geen probleem

 

De Loyalist 

Het zekerheid zoekende, toegewijde type

Innemend, Verantwoordelijk, Betrouwbaar/Deugdelijk, Harde werker, Te vertrouwen, Stabiel, Onafhankelijk,
Ongerust/Bezorgd, Wantrouwig, Defensief, Ontwijkend, Angstig, Voorzichtig, Niet kunnen kiezen/beslissen, De neiging uit te dagen, te rebelleren en hevig te reageren, Zelftwijfel, Achterdocht

Op hun best: Opkomen en strijden voor zichzelf én voor anderen,

Pijnlijke Jeugd Les: Je kan niet op jezelf vertrouwen
♥ Boodschap: Je bent veilig

 

De Levensgenieter 

Het bezige, avontuurlijke type

Spontaan, Veelzijdig, Extravert, Optimistisch, Speels, Enthousiast, Practisch, Getalenteerd, Hebzuchtig, Afgeleid, ‘All over the place’, Gebrek aan zelfdiscipline, Blijven doorgaan tot het punt van uitputting, Ongeduldig, Impulsief,

Op hun best: Zich kunnen richten op doelen die de moeite waard zijn en geluk brengen.

Pijnlijke Jeugd Les: Je mag nooit op anderen rekenen om iets voor je te betekenen
♥ Boodschap: Er zal voor je gezorgd worden

 

De Baas 

Het krachtige, dominante type

Zelfverzekerd, Beslissend, Assertief, Beschermend, Vindingrijk, Openhartig, Direct, Koppig, De confrontatie opzoeken, Egoïstisch, Dominant, Controlerend, Intimiderend, Agressie/Woede problemen, Niet kwetsbaar durven zijn

Op hun best: Eigenschappen inzetten om het leven van anderen (ook) te verbeteren

Pijnlijke Jeugd Les: Het is niet oké je kwetsbaar op te stellen of anderen te vertrouwen
♥ Boodschap: Je vertrouwen zal niet geschaad worden

 

De Vredestichter 

Het relaxte, bescheiden type

Ontvankelijk, Geruststellend, Aangenaam/gemakkelijk in de omgang, Accepterend, Onwankelbaar, Creatief, Optimistisch, Ondersteunend, Inschikkelijk, (te) Meegaand, Zaken kleiner/onbeduidender maken dan ze zijn, Ontwijkend, Traag, Koppig,

Op hun best: Mensen met elkaar verbinden en conflicten bemiddelen

Pijnlijke Jeugd Les: Je mag niet voor jezelf opkomen
♥ Boodschap: Je aanwezigheid doet er toe

 

5w4

Zelf zou ik volgens een gratis test -die op mij redelijk grondig overkwam- het meeste in me dragen van het ‘Waarnemer-Type’. In eerste instantie verwachtte ik een andere uitslag maar naarmate ik me verder in de stof verdiepte begreep ik steeds beter waarom ik een ‘Type 5’ zou zijn. Mijn ‘vleugel’ zou type 4 zijn – daar heb ik blijkbaar dus ook wat trekjes van mee.

Benieuwd naar het Type dat het best bij jou past? -Zeker handig bij verder onderzoek!- *Klik dan hier* om de gratis test in te vullen.

 

 

Welk type past het best bij jou?

Bronnen / verder lezen: hetenneagram.nl • enneagraminstitute.com • yourenneagramcoach.com

 

 

Volg:
Anne

Hi! Mijn naam is Anne (26) • Nieuwsgierig – Chaoot – Cat Lady – Tarotiste – BuJo-Addict – Pagan – Samenwonend – Uitpluizer – Filosoof-ish (etc) • Altijd blij met jouw ‘2 cents’, dus laat vooral een berichtje achter :)

Share:

14 Reacties

 1. 24 juli 2017 / 08:31

  Ik hoef niet uit te zoeken, ik ben een 9 van geboorte ;-) Dat vertelt genoeg, plus boogschutter, plus zwijn, plus getal 5.
  Nou ja, i rest my case, hahahaha in de numerologie is 5 mijn persoonlijkheidsgetal, en 9 is de geboorte naar datum, die komt dus eerst, en is verbonden met de 5.

  X

  • Anne
   Auteur
   24 juli 2017 / 09:02

   Zolang je je daarin kan vinden is dat mooi toch :) Zelf vond ik het een interessante test, niet alleen vanwege de manier waarop je getal bepaalt wordt, maar zeker ook vanwege de (soms toch best lastige) vragen.. Altijd goed om weer eens bij jezelf stil te staan ;) + een uitkomst waar ik wel wat mee kan, ik noem het een (klein) succes! :P X

   • 24 juli 2017 / 09:04

    hahaha, wie weet ga ik die test voor de grap ook nog weleens doen, maar dit klopt gewoon al als een bus… zo goed als, als je het leest past altijd alles wel… (vooral een uitspraak van mijn moeder dus altijd, hahaha) (en ergens heeft ze gelijk ;-) )

    X

    • Anne
     Auteur
     24 juli 2017 / 09:07

     Ik weet zo snel niet meer of ik het vermeld heb hierboven, maar wanneer je lekker in je vel zit en met de flow weet te flirten herken je je inderdaad bijna altijd in meerdere of alle typen. Goed teken dus! :) X

    • 24 juli 2017 / 09:19

     Nou test gedaan, volgens die test ben ik een 2… dat WAS ik… whahaha voor een deel nog, zoals gezegd, lessen geleerd… moving on… maar de 9 en 5 tot nu toe, is always.

     X

 2. 29 juli 2017 / 16:35

  Ik kende het enneagram nog niet. Althans, niet bij deze naam. De persoonlijkheidstypen ken ik dan weer wel. Like, logics? XD Herkende mezelf als eerste in 1, 3, 4 en 5, en de test zei vervolgens dat ik lastig te plaatsen was. xD Voornamelijk type 3 en 5(w6 en w4). Dus klopt dan wel redelijk met wat ik zelf inschatte/herkende. Kan ook inderdaad wel wat mensen plaatsen in die types (zo grappig), al denk ik dat iedereen wel weer elementen van alles heeft – zoals jij ook al zei. :) Wat een vragen zeg trouwens! Vond sommige nog best pittig, haha.

  • Anne
   Auteur
   31 juli 2017 / 10:04

   Volgens mij komen deze persoonlijkheidstypen bij wel meer testen/modellen aan bod, dus zou goed kunnen ;) Lastige vragen soms idd, leuk dat er dan toch een uitslag uitkomt waar jij je in kan vinden :)

 3. Frederick
  17 oktober 2017 / 11:28

  HELP, ik heb nu nog meer persoonlijkheden of juist geen persoonlijk meer …

  • Anne
   Auteur
   17 oktober 2017 / 16:24

   Aiii oops…! Het was zeker niet mijn bedoeling massahysterie te veroorzaken..

 4. Frederick
  17 oktober 2017 / 11:29

  persoonlijkheid dus ;-0

 5. Frederick
  18 oktober 2017 / 22:00

  Zo snel ben ik nog niet van de melk ze.
  Gewoon om te weten, wa hebde gij gestudeerd of u gewoon in verdiept… 😁

  • Anne
   Auteur
   18 oktober 2017 / 22:32

   Twee pogingen tot studeren in psychologie zijn onverbiddelijk ‘t water in gelopen. Vooral dankzij mijn eigen psyche, dus ik spreek vooral uit ervaring en hier en daar wil ik me er nog wel eens in verdiepen. Nu is het afwachten geblazen wat het UWV met me van plan is, maar dat zal vast verre van interessant zijn, ben ik bang ;)

   • Frederick
    18 oktober 2017 / 23:04

    Ik denk dat we in hetzelfde schuitje zitten en vanuit hetzelfde geestelijke perspectief geboycot worden …

    • Anne
     Auteur
     18 oktober 2017 / 23:17

     Die indruk had ik ook al opgedaan. Het mag dan fijn zijn niet bepaald een uitzondering te zijn, leuk is toch anders..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.