Typisch [2] Jungs typologie & de MBTI

Typisch [2] Jungs typologie & de MBTI

In de korte reeks ‘Typisch’, ga ik op onderzoek uit in de Typologie – Een van de meest boeiende (en vermakelijkste) verzameling aan theorieën die ons zou moeten vertellen –of helpen uitzoeken– wie wij eigenlijk zijn -Dit door middel van ‘typetjes’, oftewel: persoonlijkheidstypen.. Aan de hand van de criteria die elke theorie voor zich heeft opgesteld om mensen tot een bepaald type te kunnen rekenen, zou je dus kunnen nagaan wie je bent/tot welk type je behoort.

In het eerste deel van ‘Typisch’ lees je over de elementen; over welke eigenschappen zij ieder in zich dragen en over welk element bij jou het meest dominant zou zijn. Dit aan de hand van De Leer der Humores en de tegenwoordig populaire theorie dat je overheersende element(en) (water, vuur, aarde, lucht) bepaalt wordt door (o.a.) je geboortedatum.

 

In dit deel ga ik het -zoals beloofd- hebben over Jungs Typologie en de Myers-Briggs Type Indicator.

 

Zoals in deel 1 aangekondigd is het plan dat er nog een 3e deel komt -over het Enneagram- en als laatste het 4e deel -over overige persoonlijkheidstheorieën en typologieën, zoals bijvoorbeeld ‘The Big 5’.

 

 

Jungs Typologie

 

Extravert & Introvert – Energiebronnen

We kennen de termen ‘introvert’ en ‘extravert’ allemaal, en hebben er ook zo onze mening over (ook wat betreft onze eigen ingesteldheid). Vaak is het zo dat mensen tóch een (lichtelijk) beïnvloed beeld hebben wanneer er bijvoorbeeld wordt gesteld dat iemand ‘introvert’ is. Men denkt dan vaak dat diegene verlegen, stil, amper sociaal en saai is. Bij ‘extravert’ denken we aan gezellige, spontane en soms iets té drukke mensen die hun aanwezigheid aan je op kunnen dringen.

Maar bij introversie en extraversie gaat het (volgens Jung) niet zozeer om het gedrag (dat wel kenmerkend kan zijn), maar om de ‘ingesteldheid’ van de persoon; zijn of haar zogenaamde ‘bewustzijnsinstelling’. De veronderstellingen over een overwegend introvert of extravert persoon hoeven dus niet per se te kloppen.

 

De vraag is waar de persoon in kwestie zijn energie vandaan haalt, vanuit welke ‘wereld’ hij of zij leeft: Vanuit de innerlijke wereld of vanuit de buitenwereld?..

 

Extravert

Iemand die extravert ingesteld is haalt zijn energie uit (de interactie met) anderen en de buitenwereld . Praten kan hij goed; hij is gevat, charismatisch en verteld snel en vrijuit. Dit komt omdat hij informatie op een ruime manier verwerkt en vrij is in zijn interpretatie van de dingen.

Niet alleen is hij erg naar buiten gericht en sociaal, de buitenwereld en de mensen om hem heen zijn bepalend voor hoe hij de dingen ervaart en zelfs hoe hij handelt en beslist. Zijn gedachten krijgt hij op een rij door (er over) te praten. Vaak zijn extraverte mensen dus liever in gezelschap dan dat ze alleen zijn.

Eigenschappen Extraversie (Kwaliteiten én Valkuilen): Wispelturig, Enthousiast, Drammerig, Zelfverzekerd, Arrogant, Prater, Assertief, Direct, Spontaan, Bot, Levendig, Onrustig, Open, Daadkrachtig.

 

Introvert

Iemand die introvert is ingesteld, stemt zich af op zijn innerlijke beleving. Door aandacht te besteden aan zijn gevoel en zijn gedachten maar ook aan de zorgvuldige beschouwing van informatie die van buitenaf binnenkomt doet hij energie op.

Innerlijke energie, welteverstaan. Hij overdenkt, reflecteert en spreekt pas wanneer hij het voor zichzelf duidelijk heeft. En wanneer hij praat zijn z’n beschrijvingen specifiek, juist en objectief. Je kunt je voorstellen dat hij zich in een groep niet zo op zijn gemak of zelfs overdonderd voelt; hij is dan vaak ook liever alleen.

Eigenschappen Introversie (Kwaliteiten én Valkuilen): Denker, Passief, Gesloten, Kalm, Zorgvuldig, Koppig, Geduldig, Afstandelijk, Toegewijd, Goede luisteraar, Doorzetter, Te streng, Bescheiden, Onopvallend.

 

Ambivert

De meeste mensen zijn niet door en door introvert of extravert, er is bijna altijd wel sprake van een combinatie van extraverte en introverte kenmerken. Wanneer welke kenmerken worden vertoond  hangt ook hier weer af van (onder andere) de situatie.

De beschrijvingen hierboven zijn extremen en komen daarom zelden voor. Toch merken veel mensen aan zichzelf of ze overwegend extravert of juist introvert zijn – Maar door de positieve en negatieve eigenschappen van beide ingesteldheden blijven mensen vaak niet geheel objectief en zitten ze er dikwijls toch (net een beetje) naast.

 

De 8 Persoonlijkheidstypen volgens Carl Jung

Maar met alleen introvert en extravert zijn we er nog niet (‘ambivert’ laat ik maar even buiten beschouwing – gezien Jung zich aan de twee ‘extremen’ hield)..

Jung neemt extraversie en introversie aan als de twee basis-ingesteldheden (ook wel ‘houdingen’ of ’attitudes’). Maar hij houdt ook nog rekening met de vier psychische functies: Gewaarworden en Denken –de rationele functies en Intuïtie en Voelen -de irrationele functies.

 

Wanneer je die vier functies en de twee basis-ingesteldheden gaat combineren kom je in totaal op 8 combinaties uit:

 • het extraverte denktype
 • het introverte denktype
 • het extraverte gevoelstype
 • het introverte gevoelstype
 • het extraverte gewaarwordingstype
 • het introverte gewaarwordingstype
 • het extraverte intuïtieve type
 • het introverte intuïtieve type

Jung stelt ook dat wanneer je bijvoorbeeld een ‘denktype’ of een ‘gewaarwordingstype’ bent, je vermogen om te voelen en je intuïtieve vermogen minder ver ontwikkeld zijn – het denken of gewaarworden (rationeel) domineert immers. Andersom geldt deze ‘regel’ natuurlijk ook: Wanneer je een ‘gevoelstype’ of een ‘intuïtief type’ bent (beide irrationeel), zal je rationele, beoordelende vermogen (denken en gewaarworden) zwakker zijn.

 

MBTI – Myers Briggs Type Indicator

 

Volgens Jung zit iemand dus óf rationeel óf irrationeel in elkaar – wat op óf een extraverte óf een introverte manier tot uiting komt.

 

Catharine Cook Briggs en haar dochter Isabel Briggs Meyers voegden nóg een ingrediënt aan Jungs rijtje van functies en houdingen toe, namelijk: Judgement en Perceiving.

 

‘Judgement’ zou wijzen op iemands voorkeur zijn/haar gedachten en gewaarwordingen te uiten -vaak op logische, geordende wijze- (rationeel), terwijl ‘Perceiving’ duidt op iemands voorkeur zijn/haar gevoelens en ervaringen te delen -vaak zonder verder een mening te geven o.id.- (irrationeel).

Dankzij deze toevoeging van Briggs & Briggs Meyers zijn er nu 4 paren aan tegenovergestelden en dus  16 mogelijke combinaties – oftewel: 16 verschillende persoonlijkheidstypen (in plaats van 8). Deze persoonlijkheidstypen worden aangegeven door de eerste letters van de Engelse naam van de ‘ingrediënten’ te nemen en deze achter mekaar te zetten (op Intuïtie -aangegeven met een N- na):

Extraversion/Extraversie (E) – & – Introversion/Introversie (I)
Sensing/Gewaarworden (S) – & – INtuition/Intuïtie (N)
Thinking/Denken (T) – & – Feeling/Voelen (F)
Judging/Beoordelen (J) – & – Perceiving/Beschouwen (P)

Een Extravert (Extraversion), Waarnemend (Sensing), Denkend (Thinking), Beoordelend (Judging) – type geef je dus aan met: ‘ESTJ’ – een Introvert (Introversion), Intuïtief (INtuïtion), Voelend (Feeling), Beschouwend (Perceiving) – type weer met ‘INFP’.

Om het wat simpeler te maken en om bij jezelf na te kunnen gaan waar jouw ‘dominantie’ ligt, kan je jezelf de volgende vragen stellen:

Extraversie/Introversie – Waar haal jij je energie uit/waar richt jij je aandacht op?

Gewaarworden/Intuïtie – Hoe (vindt en) neem je informatie op?

Denken/Voelen – Op basis van welke functie neem je je beslissingen?

Beoordelen/Beschouwen – Hoe ga je om met je omgeving?

De combinaties aan letters die je zo (of door middel van een test – iets betrouwbaarder) verzamelt, hebben ook nog namen zoals bijvoorbeeld: ‘Harmoniezoeker’, ‘Componist’, ‘Uitvinder’ en ‘Visionair’..

Omdat dit een wel héél erg dik log is geworden laat ik het hier maar bij. Op internet is er genoeg over ieder ‘typetje’ (zowel die van Jung als die beschreven door de MBTI) te vinden – mocht ik je enthousiast hebben gemaakt :)..

 

 

In welk type kan jij je wel vinden?

 


Bronnen/Verder lezen: https://nl.wikipedia.org/wiki/ Myers-Briggs_Type_Indicator  •  https://nl.wikipedia.org/wiki/ Jungiaanse_psychoanalyse  •  https://www.16personalities.com/ nl/onze-theorie


 

Volg:
Anne

Hi! Mijn naam is Anne (26) • Nieuwsgierig – Chaoot – Cat Lady – Tarotiste – BuJo-Addict – Pagan – Samenwonend – Uitpluizer – Filosoof-ish (etc) • Altijd blij met jouw ‘2 cents’, dus laat vooral een berichtje achter :)

Share:

7 Reacties

 1. 28 mei 2017 / 10:47

  De ambivert, ik kan mij terug trekken en heel stil zijn, ook in groepen omdat ik graag luister naar anderen en observeer, maar als het gesprek loopt dat men mij erin betrekt of ik mijzelf erin betrek, kan ik extravert zijn, goede gesprekken dus, en ben ik aanwezig ook volgens velen, hahaha

  Om daarna alles weer mee te nemen en thuis weer te overdenken, ongeacht ‘we’ er later nog op terug komen of niet.

  X

  • Anne
   29 mei 2017 / 10:53

   De ambivert is inderdaad populair ;) Zoals ik in de post al schrijf is ook bijna niemand helemaal extravert of introvert, vandaar dat we niet de enigen zijn haha :P Wat jij beschrijft herken ik ook wel – Al ben ik het liefst op mezelf, dus toch meer richting introvert, misschien ;) X

 2. 28 mei 2017 / 22:08

  Heb deze kant van Jung nog niet eerder gelezen – wel de testen gedaan uiteraard. Weet al een tijdje, volgens 16personalities, haha, dat ik een INFJ ben. Dat wetende, is er verder niet echt iets veranderd ofzo. XD Vind persoonlijkheidstesten wel altijd erg leuk. :)

  • Anne
   29 mei 2017 / 10:50

   Ik ben ook altijd benieuwd naar wat zo’n test over mij te zeggen heeft – had ‘m op 16 personalities nog niet gespot dus snel eens kijken ;)

 3. 30 mei 2017 / 06:43

  Dat heb ik ook, kluizenaars gedrag… volgens zeggen ben ik dat niet, volgens haar, bla… omdat ik dan wel kan kletsen via messenger of zo, hahahaha right?

  Ik moet mijzelf er soms echt toe aanzetten om naar buiten te gaan, daar moet ik mij ook op instellen, en als ik dan ga, zien mensen eventueel een extravert persoon. ;-)

  X

  • Anne
   30 mei 2017 / 10:34

   Precies die! Toen ik las over je onverwachtse bezoek zondag, schoot ik al in de stress bij het idee alleen xD mentaal voorbereiden is voor mij ook nog steeds een ‘must’ – en als ik ‘t goed doe ben ik daarna in staat gezellig mee te doen (hoop ik dan) :P X

 4. 30 mei 2017 / 11:08

  Hahahaha nee dat heb ik dan niet…. er kan altijd iemand aanbellen, als roos straks denkt ik maak ff een stop bij Suus, en ik ben thuis, prima, het kan alleen even een puinbak zijn bijv. :P

  X

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.